Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish  

  • Sana 20-07-18
  • Yuklangan 23
  • Fayl hajmi 1,07 MB
I BOB. Erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishning nazariy-huquqiy
asoslari ........................................................................................... ^ _
6 - 22
1.1. Erkin iqtisodiy zonalar tushunchasi, kelib chiqishi va tashkil etishdagi
yondashuvlar ..................................................................................... 6 - 10
1.2. Erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish maqsadi, vazifalari va
turlari ................................................................................................. 11 - 18
1.3 O'zbekistonda erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi va ularning huquqiy asoslari ................................................................................
18 - 22 II BOB. Jahon iqtisodiyotida erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi amaliyoti tahlili ................................................................................
23 - 49
2.1. Rivojlangan davlatlarda tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalar faoliyati
tahlili .................................................................................................. 23 -31
2.2. Rivojlanayotgan davlatlarda erkin iqtisodiy zonalar faoliyati
tahlili .................................................................................................. 32 - 42
2.3. O'tish iqtisodiyoti mamlakatlarida tashkil etilgan erkin iqtisodiy zonalar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari ................................................. 42 -49
III BOB. O'zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini rivojlantirish
istiqbollari ....................................................................................... 50-60
3.1. O'zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar faoliyatining o'ziga xos
xususiyatlari ...................................................................................... 50 - 56
3.2. O'zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishning jahon tajribasini
qo'llash imkoniyatlari ......................................................................... 56 - 60