“Sujet va uning turlari” modulini o’qitishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalaridan foydalanish  

  • Sana 29-07-18
  • Yuklangan 5
  • Fayl hajmi 158,76 kB
BIRINCHI BOB. “SUJET VA UNING TURLARI” MODULINI O’QITISH MAZMUNINI MODERNIZATSIYaLASH
1.1. “Sujet va uning turlari” modulini o’qitishning ustuvor yo’nalishlari...............................................................................................7
1.2. “Sujet va uning turlari” modulini o’qitishga doir zamonaviy yondashuvlar...............................................................................................19
IKKINCHI BOB. “Sujet VA UNING TURLARI” MODULINI O’QITISH AMALIYoTIDA INTERFAOL TEXNOLOGIYaLARIDAN FOYDALANISH
2.1. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari asosida “Sujet va uning turlari” modulini o’qitish asoslari .............................................................30
2.2. “Sujet va uning turlari” moduli darsining texnologik xaritasini tayyorlash texnologiyasi................................................................................................42
2.3. Mavzuning yoritishda AKT va interfaol usullardan foydalanish................................................................................................56