O'zbekistonda mintaqaviy turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini, uni takomollashtirish yo’llari  

  • Sana 20-08-18
  • Yuklangan 73
  • Fayl hajmi 223,38 kB
I bob. MINTAQAVIY TURIZMNING KONSEPTUAL ASOSLARI
1.1. Mintaqaviy turizmning ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni hamda milliy iqtisodiyotda tutgan î‘rni .............................................................
1.2. Mintaqalarda turizmning rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar.....
1.3. Mintaqaviy turizm resurslari …………………….......................
I bob bo’yicha xulosalar…………………………………………
II bob. ΑZBEKISTONDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI ULARNING MAMLAKAT IJTIMOIY-IQTISODIY ΑRNINI BAHOLASH
2.1. Αzbekiston mintaqalariga xos turizm turlari va ularni rivojlantirish imkoniyatlari………..............…....................................................
2.2. Αzbekistonning janubiy turistik mintaqasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi î‘rni……............................................................
2.3. Mintaqaviy turizmni rivojlantirishda xorij tajribasi……...................
II bob bo’yicha xulosalar…………………………………………
III bob. MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI………………….....…..
XULOSALAR VA TAKLIFLAR..................................................
III bob bo’yicha xulosalar…………………………………………
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI....................