Investitsiya jarayonlarini moliyalashtirishda davlat byudjeti mablag’larining o’rni va ahamiyati  

  • Sana 20-08-18
  • Yuklangan 20
  • Fayl hajmi 64,93 kB
I BOB. INVESTITsION FAOLIYaT VA DAVLAT INVESTITsION SIYoSATI
TAShKILIY-HUQUQIY VA NAZARIY ASOSLARI
1.1. Investitsion faoliyat va uni moliyalashtirishning nazariy-huquqiy asoslari
1.2. Davlat investitsion siyosatining mohiyati, maqsadi va ustuvor yo’nalishlari
II BOB. INVESTITsIYa JARAYoNLARINI DAVLAT BYuDJETIDAN
MOLIYaLAShTIRIShNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI……………
1. Davlat byudjetidan kapital qo’yilmalarni moliyalashtirish tahlili……
2. Investitsiyalarni byudjetdan moliyalashtirish shakllari tahlili………..
3. Investitsiya jarayonini amalga oshirishda davlat investitsiya dasturini amalga oshirish monitoringi
III BOB. INVESTITsIYa JARAYoNLARINI MOLIYaLAShTIRIShDADA DAVLAT BYuDJETINING ROLINI OShIRISh MASALALARI………
3.1. Investitsion jarayonlarni moliyalashtirishda davlat investitsion dasturlarining ahamiyatini oshirish yo’llari……………………………………….
3.2. Investitsion loyihalarni davlat byudjetidan moliyalashtirish samaradorligini oshirish yo’llari…………………………………………………..