Davlat byudjetining g’azna ijrosi tizimini mustaxkamlashda mahalliy byudjetlar nazoratini tashkil etishdagi axamiyati  

  • Sana 20-08-18
  • Yuklangan 16
  • Fayl hajmi 166,16 kB
I-BOB. DAVLAT BYUDJETI G’AZNA IJROSI TASHKIL ETISHNING TASHKILIY HUQUQIY ASOSLARI 6
1.1. Davlat byudjeti g’azna ijrosining zarurligi va ahamiyati 6
1.2. O’zbekistonda g’azna ijrosini tashkil qilinishi va huquqiy asoslari. . . . . . .14
I-bob bo’yicha hulosalar 19
II-BOB. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA G’AZNA IJROSINI TASHKIL ETISH VA MAHALLIY BYUDJETLAR NAZORATINI
TASHKIL ETISH HOLATI TAHLILI 21
2.1. Davlat byudjeti g’azna ijrosini tashkil etish faoliyati taxlili 21
2.2. Mahalliy byudjetlar gazna ijrosida mablag’laridan foydalanish va uni nazorat etishning hozirgi holati 30
II -bob bo’yicha hulosalar 37
III-BOB: IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA DAVLAT BYUDJETINING G’AZNA IJROSINI SAMARALI TASHKIL
QILISH MASALALARI 39
3.1. Davlat byudjetining g’azna ijrosi tizimida xorijiy mamlakatlar tajribalaridan
foydalanish imkoniyatlari 39
3.2. Davlat byudjetining g’azna ijrosi tizimini saradorligini ta’minlash
yo’nalishlari 46
III -bob bo’yicha hulosalar 50
Xulosa 52