Musiqa madaniyati darslari samaradorligini oshirishda interfaol usullardan foydalanish  

  • Sana 21-08-18
  • Yuklangan 27
  • Fayl hajmi 536,04 kB
I BOB. Ta`lim samaradorligini oshirishda ilg`or pedagogik texnologiyalarning o`rni va ahamiyati.

1.1. Ta`lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni joriy etishning ilmiy – nazariy asoslari.

1.2. Musiqa ta`limida pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.

II BOB. Musiqa madaniyati darslarida ilg`or pedagogik texnologiyalarni qo`llash mazmuni.

2.1. Musiqa o`qituvchilarini innovatsion ta`lim faoliyatiga tayyorlsh.

2.2. Musiqa darslarida ilg`or pedagogik texnologiyalarni tadbiq etish texnologiyasi.

III BOB. Ilg`or pedagogik texnologiyalar vositasida ta`lim samaradorligini ta`minlash yuzasidan amaliy tajribalar mohiyati.

3.1. Musiqiy ta`limda ilg`or pedagogik texnologiyalarni qo`llash tizimi va uning samaradorligi.