Qishloq va shahar o'quvchilari amaldagi ovqatlanishining qiyosiy xarakteristikasi (mineral moddalar misolida)  

  • Sana 21-08-18
  • Yuklangan 7
  • Fayl hajmi 6,64 MB
KIRISH
I BOB. ADABIYOTLR SHARHI
1.1. Mineral moddalar va ular bilan oquvchilarning taminlanishi
1.2. Makroelementlarga umumiy xarakteristika
1.3. Mikroelementlarga umumiy xarakteristika
II BOB. KUZATUV OB'EKTLARI VA USULLARI
2.1. Kuzatuv ob'ektlari
2.2. Kuzatuv usullari
III BOB. OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI
3.1. Qishloq maktabi oquvchilarining mineral moddalar bilan ta'minlanishi
3.2. Shahar maktabi oquvchilarining mineral moddalar bilan ta'minlanishi
3.3. Qishloq va shahar maktabi oquvchilari ovqatidagi mineral moddalar miqdorini taqqoslab organish natijalari
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI