Fan falsafasi  

  • Sana 2-10-18
  • Yuklangan 35
  • Fayl hajmi 25,89 kB
1. Fan tushunchasi. Fanning paydo bo`lishi va turli sivilizatsiya va davrlardagi taraqqiyoti. Åvropotsåntrizm va Osiyo såntrizm.
2. Hozirgi zamon fanining umumiy tavsifi. Fanning jamiyatdagi o`rni. Fanda ijod muammosi. Fanning ma'naviy - axloqiy tamoyillari
3. Ilmiy-tåxnik inqilob va XXI asrda O`zbåkistonda fan va jamiyatni insonparvarlashtirish hamda dåmokratlashtirish jarayoni. Fan va ma'naviyat.