Jamiyat va inson falsafasi  

  • Sana 2-10-18
  • Yuklangan 150
  • Fayl hajmi 32,94 kB
1. Jamiyat tushunchasi. Jamiyatning taraqqiyot qonunlari. Jamiyat haqidagi turli xil nazariyalar. Jamiyat hayotida barqarorlik va båqarorlik. O`zbåkistonning barqaror va tadrijiy rivojlanishidagi xususiyatlar.
2. Taraqqiyotning uzbåk modåli. Jamiyat tadrijiy rivojlanish kontsåptsiyasi. Uzbåk modåli tizimida oilaning o`rni. Jamiyat taraqqiyoti va jamoa, tashkilotlar, davlat va oila munosabatlari.
3. «Odam», «inson», «individ», «shahs» tushunchalari. Inson tarixning yaratuvchisi va eng ulug` ijtimoiy qadriyat. Insonda tabiiylik, biologik, ijtimoiylik va ma'naviylik uyg`unligi.
4. Ehtiyoj, maqsad va manfaatlar inson borligining tamoyillari. O`zbåkistonda o`tkazilayotgan islohotlar inson manfaatlarini ko`zlab amalga oshirilayotgan jarayon. Dåmokratik jamiyat qurish va inson qadri hamda erkinliklari.