Markaziy osiyo falsafasi uning jahon madaniyatidagi o`rni  

  • Sana 2-10-18
  • Yuklangan 83
  • Fayl hajmi 33,68 kB
1. Markaziy Osiyoda eng qadimgi falsafiy qarashlar. “Avåsto” va zardushtiylik g`oyalari. Moniy va Mazdakning falsafiy qarashlari
2. Ilk o`rta asrlar falsafasi. Imom al-Buxoriy va Imom at-Tårmiziy. Imom ul–A'zam Abu Xanifa, Imom Maturidiy va Burhoniddin al-Marginoniy. Al-Horazmiy, al-Fargoniy, Farobiy, Båruniy va ibn Sinoning ilmiy-falsafiy qarashlari. Tasavvuf va uning tariqatlari
3. Amir Tåmur va tåmuriylar davri falsafasi. XVI – XVIII asrlarda madaniy jarayonlar va milliy g`oyalar tanazzuli.
4. Chorizm istilosi va falsafiy fikr taqdiri. Jadidlik-milliy g`oyalar uchun kurash falsafasi