Olam va odam falsafiy talqini borliq tabiat falsafasi  

  • Sana 2-10-18
  • Yuklangan 68
  • Fayl hajmi 41,35 kB
1. Olam tushunchasi. Substantsiya. Olam va odam munosabati falsafaning asosiy masalasi. Olam to`g`risidagi turlicha qarashlar. Olamning diniy-ilmiy, falsafiy manzarasi. Olamning namoyon bo`lish shakllari.
2. Borliq tushunchasi. Borliqning tuzulishi. Borliqning shakllari va ularning namoyon bo`lish xususiyatlari. Matåriya.
3. Harakat va uning shakllari, tamoyillari (abadiylik, uzluksizlik, nisbiylik). Borliqning fazo va vaqtda mavjud bo`lish tamoyili. Ijtimoiy makon va zamon, uning taraqqiyot tamoyillari, xususiyatlari.
4. Tabiat tushunchasi, uning falsafiy mohiyati. Tabiatning tuzilishi. Tabiat va jamiyat. Tabiiy va sun'iy muhit. Biosfåra. Noosfåra.