Orta Osiyoning ilk orta asrlardagi tarixiy geografiyasi  

  • Sana 5-01-19
  • Yuklangan 6
  • Fayl hajmi 20,03 kB
1 Ilk feodal davlatlarning paydo bulish shart-sharoitlari
2 Eftalitlar davlatining tashkil topishi va chegaralari
3 Turk xokonligining siyosiy-iqtisodiy va etnik demografik geografiyasi.
4. Arab xalifaligi davrida Movorounnahrning tarixiy gografiyasi.
5.Orta Osiyoning IX-XII asrlardagi davlatlari tarixiy geografiyasi