Mustaqil Αzbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti (1991-2011 yillar)  

  • Sana 14-02-19
  • Yuklangan 6
  • Fayl hajmi 3,57 MB
1. Mustaqillika erishgach iqtisodiyotni î‘zgartirish va makroiqtisodiyotni barqarorlashtirish.

1.1. Iqtisodiyotni tubdan î‘zgartirish va isloh etish - mustaqil taraqqiyotning muhim sharti...................................................................................................................6

1.2. Mamlakatimizda yuqori iqtisodiy î‘sish sur’atlari va makroiqtisodiy barqarorlikning ta’minlanishi............................................................................23

2. Iqtisodiy islohotlarning î‘ziga xos tamoyillari.

2.1. Aholi turmush darajasini oshirish va farovonligini yuksaltirish -pirovard maqsadimizga erishishning asosiy kî‘rsatkichi………….…………………...32

12.2. Moliya-bank tizimi likvidligining mustahkamlanishi va barqarorligining kuchaytirilishi......................................................................................................35

2.3. Ishlab chikarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini jadal yangilash - milliy taraqqiyot yangi bosqichining asosiy mazmuni va sharti……………………………………….45