Milliy turizm mahsuloti reklamasini tashkil etish yo’nalishlari  

  • Sana 7-05-19
  • Yuklangan 12
  • Fayl hajmi 275,29 kB
1-BOB. MILLIY TURIZM MAHSULOTI VA REKLAMA KOMMUNIKASIYASINING NAZARIY ASOSLARI

1.1. Turistik mahsulot turizmda asosiy kategoriya sifatida. …....................
1.2. Milliy turistik mahsulotlar tarkibi, ularning takomillashtirishning obyektiv zaruriyati ………….…...….....................................................
1.3. Reklama mohiyati va reklama kommunikatsiyasining ahamiyati …….

2-BOB. TURIZM BOZORIDA REKLAMA FAOLIYATINI TASHKIL QILISH ……………………………………………………...……………………

2.1. Turizm bozori va turistik mahsulotning asosiy xususiyatlari ….……...
2.2. Turizm bozorida markåting stratågiyasini ishlab chiqish …………….
2.3. Turizm mahsuloti reklamasi vositalari ……………………………...


3-BOB. O’ZBEKISTON TURIZM BOZORIDA REKLAMA FAOLIYATI TAHLILI VA ISTIQBOLLARI YO’NALISHLARI .............................................
38

3.1. O’zbekiston turizm bozorida reklama faoliyatining SWOT-tahlili …... 38
3.2.
Milliy turizm mahsuloti reklamasini tashkil qilish masalalari XULOSA…………………………………………………………….… 40