Java dasturlash tilida Android tizimida milliy resurslarni tashkillashtirish va boshqarish  

  • Sana 7-05-19
  • Yuklangan 20
  • Fayl hajmi 2,36 MB
I. O`zbekistonda Android tizimida ishlovchi, milliy resurslarni tashkillashtiruvchi va boshqaruvchi dasturlarni ishlab chiqishning hozirgi
kundagi o`rni..................................................................................................9
1.1 . Android tizimida ishlovchi milliy dasturlar ishlab chiqishning ahamiyati..9
1.2 . Android tizimida ishlovchi milliy resurslar tahlili....…………………..12
1.3 . Masalaning qo`yilishi va dolzarbligi………………..…………………..17
II. Milliy resurslarni tashkillashtirish va boshqarish strukturasini ishlab
chiqish......................................................................................................19
2.1. Tanlangan obyektning strukturasini ishlab chiqish…......……………..19
2.2. Ma`lumotlar yaxlitligi va ishonchliligi…………………….....…………22
III. Milliy resurslarni tashkillashtirish va boshqarishni Java dasturlash tili
Android tizimi misolida dasturiy joriy etish ..........................................25
3.1. Dasturlashtirish tilini tanlash va qo`yilgan masalani dasturiy joriy
qilish………………………………………………………………….…..25
3.2 . Dasturning funksional imkoniyatlari…………………………………..60
3.3 . Dastur ishlash samaradorligi va joriy etilgan resurslarni baholash……62
3.4 . Foydalanuvchi uchun qo`llanma……………………………………....63
Hayot faoliyati xavfsizligi..............................................................................65