Rostlash inshootlarini modållashtirish va tadqiqoti  

  • Sana 3-06-19
  • Yuklangan 2
  • Fayl hajmi 95,11 kB
1. O’zanlarni rostlashda yuviluvchan o’zanlarni modållashtirish
2. Masshtablari har xil (buzilgan) modållashtirish
3. Planda ko’ndalang damba ortidagi oqim taralishini modållashtirish
4. O’zan rostlash inshootlari atrofida mahalliy dåformatsiyalarni modållashtirish