asosiy   saytda reklama    qoidalar  biz bilan aloqa
Русский O`zbekcha
 
 
Google yordamida qidirish   Yandex yordamida qidirish   Sayt bo'yicha qidirish
 

Архив файлов


Всего файлов в файловом архиве: 30457Qidirish:

Инвестициялар самарадорлиги ва уни вларни ҳисоблаш Yo`nalish: Iqtisodiyot 87,59 kB
Инвестицион рискларни бошқариш усуллари Yo`nalish: Iqtisodiyot 63,65 kB
Инвестицион портфелни шакиллантириш усуллари Yo`nalish: Iqtisodiyot 199,70 kB
Инвестицион лойихалар ва уларнинг таҳлили Yo`nalish: Iqtisodiyot 140,19 kB
Инвестицион бозор даромадлари ва уларга таъсир этувчи омиллар Yo`nalish: Iqtisodiyot 70,84 kB
Жамғариб бориладиган пенсия таъминоти Yo`nalish: Iqtisodiyot 26,47 kB
Давлат пенсия таъминоти тизимидаги пенсияларнинг турлари Yo`nalish: Iqtisodiyot 24,05 kB
Давлат ижтимоий сиёсатини амалга оширишда давлат пенсия таъминотининг зарурлиги ва унинг аҳамияти Yo`nalish: Iqtisodiyot 27,07 kB
Ахbоrоt tizimining sаmаrаli tuzilishini izlаsh Yo`nalish: Iqtisodiyot 13,80 kB
Аgregаt indekslаr Yo`nalish: Iqtisodiyot 153,32 kB
Xodimlar bilan mehnatga xaq to’lash bo’yicha Yo`nalish: Iqtisodiyot 27,12 kB
Tovar-moddiy zaxiralari harakati bilan Yo`nalish: Iqtisodiyot 20,24 kB
Tovar-moddiy zaxiralar auditi Yo`nalish: Iqtisodiyot 27,52 kB
Tijorat banklari passivlari va aktivlari bilan bog‘liq risklarni boshqarish Yo`nalish: Iqtisodiyot 65,56 kB
Tijorat banklarining valyuta operatsiyalari Yo`nalish: Iqtisodiyot 59,15 kB
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalari Yo`nalish: Iqtisodiyot 33,58 kB
Tijorat banklarida portfel riski va uni boshqarish Yo`nalish: Iqtisodiyot 22,91 kB
Tijorat banklarida likvidlilik riski va uni boshqarish Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,47 kB
Tashkiliy boshqaruv faoliyatini axborot bilan ta’minlash Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,46 kB
Shaxs xususiyatlari, biznes etikasi va ma’naviyati Yo`nalish: Iqtisodiyot 26,61 kB
TAQDIMOTLAREnsiklopediyaMUSIQA