asosiy   saytda reklama    qoidalar  biz bilan aloqa
Русский O`zbekcha
 
 
Google yordamida qidirish   Yandex yordamida qidirish   Sayt bo'yicha qidirish
 

Архив файлов


Всего файлов в файловом архиве: 30361Qidirish:

Hisob-kitob, kredit muomalalari va boshqa qarzlar auditi Yo`nalish: Iqtisodiyot 29,38 kB
Hamkorlikda qaror qabul qilishda biznes etikasi va ma’naviyatiga bo‘ysunish Yo`nalish: Iqtisodiyot 22,91 kB
G'aznachilik yagona g`azna hisob raqamini yuritish Yo`nalish: Iqtisodiyot 77,43 kB
G'aznachilik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,35 kB
G'aznachilik fanining mazmuni, predmeti va vazifalari Yo`nalish: Iqtisodiyot 11,53 kB
G'aznachilikda yuridik majburiyatlar va narxlar monitoringi Yo`nalish: Iqtisodiyot 250,57 kB
G'aznachilikda budjet ashkilotlari xarajatlar smetalarini va ularga kiritiladigan o`zgarishlarni ro`yhatga olish Yo`nalish: Iqtisodiyot 26,47 kB
Foiz riski va uni boshqarish usullari Yo`nalish: Iqtisodiyot 21,82 kB
Emissiya operatsiyalari, ularning hisobi va rasmiylashtirish Yo`nalish: Iqtisodiyot 15,29 kB
Ekspert ishlaridan foydalanish Yo`nalish: Iqtisodiyot 17,78 kB
Davlat investitsiya dasturi Yo`nalish: Iqtisodiyot 22,01 kB
Davlat budjetl g'azna ijrosining mohiyati va ahamiyati Yo`nalish: Iqtisodiyot 104,93 kB
Bоshqаruv qаrоrlаrini аsоslаsh, qаbul qilish vа ulаrning bаjаrilishini tаshкil etish jаrаyonlаri tаhlili Yo`nalish: Iqtisodiyot 13,13 kB
Budjet tashkilotlarida moliyalashtirish, pul mablag‘lari va xarajatlar hisobi Yo`nalish: Iqtisodiyot 40,36 kB
Budjet tashkilotlarida hisob-kitoblar hisobi Yo`nalish: Iqtisodiyot 52,43 kB
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobinitashkilqilish Yo`nalish: Iqtisodiyot 28,57 kB
Budjet tashkilotlarida budjetdan tashqari mablag’lar hisobi Yo`nalish: Iqtisodiyot 28,29 kB
Budjet tashkilotlarida asosiy vositalar va material zaxiralar hisobi Yo`nalish: Iqtisodiyot 36,34 kB
Budjet hisobining predmeti va uslubi Yo`nalish: Iqtisodiyot 14,27 kB
Boshqaruv tizimida ish yuritish asoslari Yo`nalish: Iqtisodiyot 23,87 kB
TAQDIMOTLAREnsiklopediyaMUSIQA