asosiy   saytda reklama    qoidalar  biz bilan aloqa
Русский O`zbekcha
 
 
Google yordamida qidirish   Yandex yordamida qidirish   Sayt bo'yicha qidirish
 

Архив файлов


Всего файлов в файловом архиве: 30361Qidirish:

Auditning mohiyati, uning maqsadi va vazifalari Yo`nalish: Iqtisodiyot 25,99 kB
Auditda muhimlik tushunchasi va auditorlik Yo`nalish: Iqtisodiyot 35,44 kB
Asosiy vositalarni ta`mirlash xarajatlari (kurs ishi) Yo`nalish: diplom ishi 126,06 kB
Asosiy vositalar harakati bilan bog’liq muomalalar auditi uslubiy muammolari Yo`nalish: Iqtisodiyot 27,99 kB
Электрон почта сервиси (e-mail) smtp, pop, imap электрон почта протоколлари Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 22,66 kB
Умумлаштирилган телекоммуникация тармоқ Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 530,50 kB
Транспорт сатҳи тср узатишда бошқарув протоколи Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 488,36 kB
Транспорт сатхи дейтаграммаларнинг фойдаланиш протоколи udp (user datagram protocol) Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 201,24 kB
Телекоммуникация тармоқларининг умумлашган таркибий тузилиши Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 12,93 kB
Реал вақт масштабида мултимедиа иловалари Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 16,41 kB
Овозни пакетли узатиш тамойиллари Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 158,81 kB
Локал тармоқлар ва унинг компонентлари Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 408,70 kB
Интернет тармоғининг пайдо бўлиш тарихи Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 116,54 kB
Интернет-тармоқларда коммутациялаш ва маршрутлаштириш Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 170,12 kB
Интернетга уланиш усуллари. Уланиш тармоқларининг турлари Yo`nalish: Iqtisodiyot 318,82 kB
Интернетга уланиш усуллари корпоратив уланиш, мобил уланиш физик узатиш муҳити Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 240,34 kB
Интернет тармоқларда коммутация ва маршрутизация. Пакетли ахборотларни узатиш принциплари. Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 552,17 kB
Интернет тармоғининг тузилиш принципи асосий тушунчалар ва таърифлар Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 496,13 kB
Домен номлари макони, тақсимоти ва уларнинг принципларини аниқлаш Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 632,42 kB
Амалий сатх протоколлари telnet –виртуал терминал хизматлари учун стандарт протокол ftp сервиси – файлли архивлар тизими Yo`nalish: Informatik va axborot texnalogiyalari 334,76 kB
TAQDIMOTLAREnsiklopediyaMUSIQA