Islomning markaziy Osiyo mintaqasidagi o`rni va ahamiyati tarix va hozirgi zamon  

  • Sana 3-11-12
  • Yuklangan 1222
  • Fayl hajmi 32,58 kB
1. Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, Movaraunnahrda dinlarning rivojlanishi va jamiyat ma`naviy hayotida tutgan o`rni. (islomgacha bo`lgan davr).
2. Hozirgi O`zbekiston hududida islom tarixi. Markaziy Osiyo mutafakkirlarining islom ilmlari va madaniyati rivojidagi o`rni.
3. Xanafiylik islomdagi eng mu`tadil mazhab. Tasavvuf. Bag`rikenglik an`analari.
4. Hozirgi davrda mintaqa xalqlari hayoti va kishilarning ma`naviy-ahloqiy qarashlari shakllanishida islom dinining o`rni va ahamiyatining o`sishi: sabablar, omillar, istiqbollar.