XX asr 20 yillarining oxiri va 40 yillarning boshida, totalitar boshqarishning ma’muriy – buyruqbozlik usuli o’rnatilgan  

  • Sana 11-04-15
  • Yuklangan 201
  • Fayl hajmi 118,00 kB
1.1. O’zbekiston xalqi madaniyatining og’ir sharoitdagi
taraqqiyoti…………………………………………………….11-17
1.2. XX asr 20 yillarning ikkinchi yarmi va 50 yillar
boshlarida O’zbekistonda xalq ta’limi hamda fan sohasidagi
sovet siyosati………………………………………………….18-26

II-BOB.
O’zbekistonda 1950-1980 yillardagi ma’naviy, madaniy qaramlik va uning oqibatlari. Qatag’onlikning yangi to’lqini.
2.1. Respublikamiz madaniy – ma’naviy hayotiga
“rivojlangan sotsializm” g’oyasining singdirilishi……….27-47
2.2. XX asrning 80- yillarida O’zbekiston madaniy
hayotida yuz bergan o’zgarishlar……………………………48-54
2.3.O’zbekiston Respublikasi tarkibiga kiruvchi xalqlarning
XX asrning 50-80 yillarida madaniyatdagi ziddiyatlar…...55-58