Tarkibida kam miqdorda nordon gazlar tutgan Shortan gazidan vodorod sulfidni ajratish  

  • Sana 11-04-15
  • Yuklangan 128
  • Fayl hajmi 66,73 kB
1. Mavzuning dolzarbligi.
2. Bitiruv malaka ishining maqsadi va vazifalari.
3. Bitiruv malaka ishining ilmiyligi.

I. ADABIYOTLAR SHARHI.

1.1. Gazlarni vodorod sulfiddan tozalash usullari.
1.2. Gazlarni nordon gazlardan tozalashning adsorbsion usullari.
1.3. Gazlarni kimyqviy va fizik-kimyoviy absorbsion usullsridan tozalash.
II. NATIJALAR TAHLILI VA MUHOKAMASI.

2.1. Tadqiqot usullari.
2.2. Tadqiqotning obektlari.
2.3. Olingan natijalar muhokamasi.

III. TAJRIBA QISMI.
3.1. Kislotali gazlar aralashmasi tarkibini aniqlang.
3.2. Yoqish.
3.3. Kislotali gazlar aralashmasini neytrallab tuzlar olish.
3.4. Atmosfera havosiga yashlanadigan gazlarni tozalsh.