Turizm tushunchasi kurs ishi  

  • Sana 1-01-16
  • Yuklangan 369
  • Fayl hajmi 1,81 MB
Kirish……………………………………………………………………….…4
Asosiy qism……………………………………………………………..…….5
1-BOB. Turizm tushunchasi, uning boshlanishi, shakllanishi
va tarixi……………………………………………………………..5
2-BOB. Turizm maqsadlari………………………………………....9
2. 1. Turizm maqsadlari haqida ma'lumot……………………………….…..9
2. 2. Dam olish va davolanish maqsadlari………………………………….11
2. 3. Turistik råsurslardan foydalanish maqsadi…………………………....12
2. 4. Ijtimoiy maqsadlar va siyosat………………………………………….12
3-BOB. Turizmning tashkiliy shakllari va asosiy katågoriyalari…….15

3. 1. Ichki va xalqaro turizm tushunchalari haqida ma'lumot……………….…15
3. 2. Ichki va xalqaro turizmning rivojlanishidagi ayrim muammolar va ko`rsatkichlar……………………………………………………………….….17
Xulosa…………………………………………………………………………..20