Siydik-tanosil a’zolari sistemasi. Siydik a’zolari  

  • Sana 3-12-16
  • Yuklangan 125
  • Fayl hajmi 719,32 kB
1. Siydik ajratish a’zolari
2. Buyrak
3. Siydik yo’li
4. Siydik organlarining rivojlanishi
5. Tanosil a’zolari erkaklarning tanosil a’zolari
6. Moyaklar
7. Erkaklarning tashqi tanosil a’zolari
8. Erkaklar siydik chiqarish kanali
9. Ayollar tanosil a’zolari
10. Ayollarning tashqi tanosil a’zolari
11. Ayollarning siydik chiqarish kanali
12. Tanosil organlarining rivojlanishi
13. Siydik- tanasil a’zolarining anomaliyalari
14. Ichki sekretsiya bezlari
15. Qalqonsimon bez
16. Ayrisimon bez
17. Miyaning pastki ortig’i – gipofiz
18. Ortiqsimon tana
19. Buyrak usti bezi
20. Meda osti bezining inkretor qismi
21. Jinsiy bezlarning endokrin qismi