Pul mablaglari auditi  

  • Sana 11-01-18
  • Yuklangan 26
  • Fayl hajmi 27,18 kB
1. Auditning maqsadi, vazifalari va malumot manbalari
2. Kassa, kassa muomalalari va pul hujjatlari auditi
3. Bankdagi schyotlarga doir muomalalarni hisobga olish va nazorat qilishning holatini tekshirish
4. Hisob-kitob schyotiga doir muomalalar sintetik hisobi togriligi va toliqligini tekshirish
5. Valyuta schyotlariga doir muomalalar sintetik hisobining togriligi va toliqligini tekshirish
6. Bankdagi maxsus schyotlardagi pul mablaglari sintetik hisobining togriligi va toliqligini tekshirish