M. Dickensning Ìàéñàçîðäàãè ãóëëàð asarida badiiy portretning pragmatik tavsifi  

  • Sana 31-07-18
  • Yuklangan 11
  • Fayl hajmi 71,83 kB
I bob. Badiiy portretning pragmatik talqini.

1.1. Badiiy nutqdagi pragmatikaning muammolari……………………...................7
1.2. M. Dickensning " Ìàéñàçîðäàãè ãóëëàð » asarida xarakter va g’oyaning uzviy birligi...........................................................................................................14
Birinchi bob yuzasidan xulosa……………………………………………............23

II. Bob. Badiiylik, obrazlilik va obraz.

2.1. Badiiy portretning pragmatik o’ziga xosligi………………………...............24
2.2. Obrazlar sistemasida yangi qahramon konsepsiyasi........................................42
Ikkinchi bob yuzasidan xulosa……………………………………………………50