Turkistonda Rossiya mustamlakachilik tuzumining qaror topishi va mustahkamlanishi  

  • Sana 14-02-19
  • Yuklangan 13
  • Fayl hajmi 1,97 MB
I BOB
TURKISTONDA MUSTAMLAKA TUZUMINING QAROR TOPISHI

I.1.O‘lkada boshqaruv tuzimining yuzaga kelishi va uning o‘ziga xos
jihatlari ............................................................................................................... 9

I.2.Turkistonda mustamlaka boshqaruv tizimining yanada
mustahkamlanishi ……………………………………………………………... 14

I.3. O‘lkada ta’lim tizimini isloh etilishi……………………………………… 20

II BOB
TURKISTON IQTISODIYOTINING ROSSIYA MANFAATLARIGA BO‘YSUNDIRILISHI

II.1.Yer-suv munosabatlarini mustamlakachilik rejalariga ko‘ra o‘zgartirilishi …………………………………………………………………. 27

II.2.Turkistonda aksiyadorlik jamiyatlarining tashkil etilishi ………….… 34

II.3.O‘lkada savdo-sanoat shirkatlarining bunyod etilishi ………………... 42